Rychloběžná vrata

Rychloběžná vrata – standardně s řídicí jednotkou vybavenou FU

Rychloběžná vrata Hörmann se používají ve vnitřních prostorech nebo jako venkovní uzávěr k optimalizaci dopravního toku, k zlepšení klimatu v místnostech a k úsporám energie. Program Hörmann zahrnuje vertikálně i horizontálně otvíratelná průhledná vrata s flexibilním závěsem, také v kombinaci se sekčními a rolovacími vraty, i jako výkonná spirálová vrata příznivá pro servis s hladkými plochými hliníkovými profily.

Vrata SoftEdge se systémem Anti-Crash

Zvýšená bezpečnost a prakticky žádné opravy

Díky vertikálnímu vysoce flexibilnímu podlahovému profilu jsou zranění osob při havárii prakticky vyloučena.

Žádný výpadek po havárii

Inovační technika SoftEdge  vylučuje poškození a tím způsobené odstavení vratového zařízení. Nákladné opravy, běžné u tuhých konstrukcí, nevznikají. Technika SoftEdge zajišťuje bezporuchový průběh provozu a výroby.